Beställda varor skickas inom 1-5 dagar mot faktura.

Leveransadress:
Namn / Enhetens namn
Gata / Box
Postnummer och ort
Ansvarig / Beställarens namn
E-post
Tfn

Fakturaadress:
(om annan än ovan)
Obs! Glöm ej ev.
ref.nr / ansvarigkod


Ev. meddelande