"To be is to do" - Seneca...________________________"To do is to be" - Descartes...________________________"Do be do be do" - Sinatra...________________________________________________________________________________"Vet du att det är farligt att spela?"...________________________"Jaså?!"...________________________"Jo, det var en som dog i fjol!"...________________________________________________________________________Spelmannen stod och filade på sin fiol...________________________ men bara en enda ton, samma ton...________________________ dag efter dag tills hans fru utbrast:...________________________________________________"Varför spelar du samma ton hela tiden och inte många toner som dom stora musikerna gör?"...________________________________________________ "Ja men dom letar ju fortfarande efter tonen...________________________ jag har hittat den!!"________________________
 
Apala Mesala Logga
     
Main Label

Musikantens Förlag

     

 

 
 
 

Presentation

  Start (button)
     
 

Presentation av Sabina Henriksson

I begynnelsen var folkmusiken: Jag har i över 40 års tid arbetat med att spela, sjunga och dansa, med och för människor i alla åldrar. I 10-årsåldern började jag spela fiol i kommunala musikskolan och eftersom mina föräldrar dansade folkdans blev jag tidigt intresserad av folkmusik, särskilt småländsk, eftersom det är i Småland jag är uppvuxen. Jag har ingen formel musikutbildning utan har genom åren studerat på egen hand och framför allt lyssnat på och lärt mig av äldre traditionsbärare samt förebilder inom olika musikgenrer.
Jag for som tonåring runt på olika spelmansstämmor och festivaler, oftast tillsammans med min spelkompis Eva Blomquist-Bjärnborg. På 70- och 80-talen spelade vi in skivor och var med i många radio- och TV-program med våra fioler.

Barnprogram: Så småningom blev vi anlitade av Rikskonserter, som det hette på den tiden, det som senare blev länsmusikorganisationer, och så for vi ut på vår första skolkonsertturne´, tre flickor 17, 18 och 19 år gamla, Sabina, Suzanne (Gisslander) och Eva. Sedan dess har det bara rullat på. Jag har ensam, eller ihop med andra, farit runt och gett konserter på många olika orter, både inom såväl som utom Sveriges gränser. Från Ystad till Muodoslompolo, från Ål i Hallingdal till Åland i Östersjön har jag gjort många tusen barnkonserter, på skolor, daghem, bibliotek, särskolor och i hembygdsparker. Genom åren har jag gjort långa turneer för de flesta av landets länsmusikorganisationer, som ju har skiftat namn och organisation en eller flera gånger (här blandar jag gamla och nyare namn): Norrbottensmusiken, Värmlandsoperan, Musik i Dalarna, Västmanlandsmusiken, Östgötamusiken, Rikskonserter i Uppland, Sörmlands Musik och Teater, Smålands Musik och Teater, Musik i Väst, Musik i Halland, Länsmusiken i Kalmar, Musik i Blekinge, Musik i Skåne/Syd likväl som för en stor mängd enskilda kommuner och länsbildningsförbund – och kommuner m.fl.

Program för äldre, förståndshandikappade och små barn: Under åren har jag också spelat mycket för publik inom äldre- och handikappomsorgen, både med enstaka konserter och med regelbundna återkommande besök som musikant och allsångsledare. Genom min dotter Lisa som föddes med en stor hjärnskada, upptäckte jag musikens kraft. Musiken når in och ger tröst och glädje. Musik stimulerar och utvecklar. Med sång och musik kunde jag kommunicera med min dotter när ord inte räckte till. Det forskas mycket nu inom samspelet musik och barns utveckling. Musik, sång och rytmik är mycket bra för små barns utveckling av EQ; empati och känslolivet. Musik rustar barnen för livet. Under många år har jag haft studiecirklar för små barn och föräldrar då vi har sjungit, gjort fingerlekar, kroppslekar, danslekar och lyssnat på mina olika instrument.

Arbete med folkbildning: Under 7 års tid var jag konsulent för Studieförbundet Bilda Väst, med inriktning barnmusik, funktionshinder samt äldreverksamhet. Då for jag bl.a. runt i 25 kommuner för att bistå vårdpersonal med material och arbetsmetoder för att kunna ge de gamla det här extra som också behövs förutom det konkret basala. Det är fantastiskt att få mat, värme och torra och rena kläder, det är inte alla i världen som får det, men för en gamling i vårt välmående land anser jag att det finns resurser att också få ta del av fritidsaktiviteter, kultur och samhällsinformation etc. allt efter förmåga och intresse. Får vi inte det tynar vi bort mentalt i en snabbare takt än vad en demenssjukdom egentligen medger. Till mina arbetsuppgifter hörde också att leta fram nytt material, att skriva studiehandledningar och att inspirera våra cirkelledare på olika sätt. Detta med att skriva och producera aktivitetsmaterial för alla sinnen, har jag sedan fortsatt med i egen regi genom att på eget förlag ge ut mina böcker och cd-skivor samt ihop med en kollega: bildspelsdvd-er, pussel och spel.

Kurser, fortbildning och projekt: Med olika hantverkstraditioner, låtspel på fiol eller nyckelharpa, Sånglekar och rim & ramsor samt att spela på det som finns i naturen som ämnen har jag varit lärare i på en mängd kurser och studiedagar, mest för vuxna, men också för barn. På skolor och förskolor har jag deltagit i olika slags projekt: ”Sång- och danslekar och rim & ramsor”, ”Småländsk lekstuga”, ”Musikalisk trollverkstad”, "Instrumentbyggarverkstad", ”Medeltida verkstad” m.m.

Visor från när och fjärran: Min uppväxttid i Sverige, med tyskt mor, dansk far och släkt och vänner ifrån bl.a. Polen, Holland och Indien, har lett till att jag är mycket förtjust i olika språk, rytmer, danser, klanger och traditioner. Jag spelar och sjunger gärna låtar och visor från olika länder – på olika språk. Ett tag bodde jag i Norge och spelade grekisk folkmusik. Mitt intresse för visor spänner över traditionella polsketrallar, gamla kärleks- eller skämtvisor fram till nutida lyriska visor, och även egna nyskrivna sånger om livets sorger och glädjeämnen.

Berättandet: Det muntliga berättandet har alltid legat mig varmt om hjärtat. Att få berätta fritt ur hjärtat; att med egna ord få förmedla en gammal myt eller saga; att anpassa samma berättelse till olika åldersgrupper är härliga utmaningar. Att stå framför en grupp åhörare utan en bok framför ansiktet är också att ha ögonkontakt, direktkontakt med lyssnarna; att bli ett med dem som lyssnar, andäktigt. Det är inte nödvändigt, men det ger mig en extra dimension att använda musik och olika ljud likväl som historiska klädedräkter för att förstärka stämningar och tidsförankring.

Föreläsningar: Genom åren har jag lärt mig mycket genom mitt yrkesliv och allt jag överhuvudtaget har varit med om av sorger och glädjeämnen i mitt liv. Att förmedla kunskap, insikter och inspiration i form av föreläsningar, gärna musikaliska sådana, är alltid givande, både för mig själv och för den som lyssnar. Jag föreläser för vårdpersonal, anhörigvårdare eller skolelever och intresserad allmänhet, i olika ämnen.

 

 

 

 

  Musikprogram (button)
  Berättarföreställningar (button)
  Föreläsningar (button)
  Fortbildning/Inspirationsdagar (button)
  Kursprojekt (button)
  Böcker (button)
  Presentation (button)
  Kontakt/Press
  Länkar/Links
       
  Note  
     
   
  Sabina Henriksson
Musikantens Förlag
Webbmaster: Mattias Tiger
  GetFirefox link